Skip to main content

FKG Omställningsdagar

Omställningsdagarna tar ett helhetsgrepp om företagets väg framåt genom att utgå ifrån två olika avdelningar i er verksamhet. Med tydlig information och skarpa diskussioner vill vi bidra med ett betydande inspel och stöd till era färdplaner för omställning.


FKG vill tillsammans med RISE inom ramen för Produktion2030, erbjuda sina medlemmar ett konkret sätt att ta sig an resan mot en omställd verksamhet. Med två utgångspunkter i er organisation kommer vi bland annat gå igenom de nya artiklar som nu kommer genom framtidens elektrifierade fordon. Där ger vi er inspel om hur ni kan tänka angående både era befintliga och de potentiellt nya artiklarnas möjligheter för just er. Ni får även ta del av en spännande paneldiskussion, samt skräddarsydda föredrag om nya affärsmodeller som både kan säkra och stärka ditt företag in i framtiden. Du tillsammans med din kollega, har möjligheten att ifrån era olika positioner inom företaget se och analysera er väg framåt. Tillsammans med branschkollegor med kompletterande perspektiv rustar ni er för morgondagen som redan är här.


5/11 Dag 1 - Det händer nu!


9.00: Välkomna!
9.10: Framtidsspaning med Peter Bryntesson
9.30: Paneldiskussion
Leds av Leif Pehrsson VD IDC Skövde med Fredrik Sidahl VD FKG, Anna Bird Manager MITC & Jenny Bramell Ordf IUC Sverige.
10.10: Nya artiklar för framtiden
11.00: Anpassade positionsberoende diskussioner
-Tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller i en omställning med Johan Frishammar, Prof. Luleå Tekniska Universitet
-Vilka artiklar är intressanta och varför?
12.00: Avslut
 

17/11 Dag 2 - Tänk utanför boxen

9.00: Välkommen
9.10: Vad krävs för en omställning?
Birgitta Öjmertz Programdirektör produktionslyftet RISE.
9.50: Anpassade positionsberoende diskussioner
-Att göra nya typer av affärer med hjälp av data, Magnus Löfstrand, Prof. Örebro Uni.
-Mobilitet från företagets synvinkel.
10.50: Samanfattande framtidsplanering
11.25: Utbyte mellan företagen
12.00: Avslut


Två personer från varje företag avses medverka då den här unika kursen är utformad för att skapa bästa möjliga nytta. En ifrån VD/ekonomi/försäljning, samt en ifrån teknik/produktion.


Välkomna!


Mer information och anmälan hittas på FKG.se.

Swedish