Workshop - Utveckling av ert mätetalssystem

Välkommen till en workshop kring små och medelstora företags mätetalssystem. Vilka nyckeltal har andra företag och vad är viktigt att tänka på i din verksamhet. Med expertis från Swerea, Mälardalens högskola Lunds universitet och Chalmers, sammanfattas de senaste rönen i seminarier med gemensam diskussion.

Många företag har behov av att vidareutveckla sina mål och mätetal. Workshopen handlar om hur man kan förbättra sin mätetalshantering i linje med företagets strategi (exempelvis lean), samt krav på hållbarhet. Workshopen fokuserar på mindre industriföretag och är kostnadsfri.

Mer information och anmälan

Datum: 
torsdag, 4 maj, 2017 - 13:00 till 16:30