Om MITC

Om MITC

Mission
Vår mission är att utveckla industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper (i första hand IDT vid Mälardalens högskola), i industriföretags verksamhet.

Detta sker genom att tillsammans föra den industriella utvecklingen framåt. Genom konkreta projekt möter vi framtidens behov med konkurrenskraft och kompetens, i industrin och akademin.

Ett industrijobb skapar i snitt två till tre nya jobb inom andra verksamhetsområden. Enbart detta motiverar fortsatt satsning på tillverkningsindustrin. Utmaningen för framtiden är digitalisering av information, produktion och industri”. 

Michael Rydell, Verksamhetschef MITC

MITCs verksamhet drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt, examensarbeten, workshops och föreläsningar.

Fokusområden
MITC verkar inom två områden(:). Dessa är:

  • Industriell produktion
  • Industriell produktutveckling

 

​Inom dessa områden finns ytterligare områden som genomsyrar hela verksamheten (såsom). Dessa är:

  • innovation
  • hållbarhet
  • digitalisering

Varje område har en koordinator som ansvarar för att driva området framåt. Koordinatorerna arbetar (som en länk) mellan högskolan och företagen vilket ger kunskap och närhet till de forskningsutmaningar som skapas vid akademin och hur de kan tillämpas i företagen.

De företag som är partners med oss har en Key account ansvarig. (syftet är) Detta för att tillsammans arbeta med att uppfylla företagens behov inom något eller flera av de fyra arbetsområdena. Vi matchar sedan behoven med (den)kompetens (-en) som finns på Mälardalens högskola, vilket kan resultera i exempelvis studentprojekt, ex-jobb eller forskning.

Historia
Efter den globala finanskrisen 2008/2009 startades ett krisprojekt med syfte att hjälpa de industriella företagen i mälardalsregionen. Där ställdes frågor som, "Hur tar vi hand om företagen i krisen?" och "Hur kan Mälardalens högskola bidra på individnivå?". Med detta i ryggen startades Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) år 2012 med målet att omsätta kompetens till konkurrenskraft.