Slide 1

MITC-light, hjälper ert företag att driva produkt- och produktionsutvecklingsprojekt med stöd av andra företag.