Produktionslyftet: Nästa steg för ditt företags utveckling?

9 maj, 2018 - 09:00 till 12:00

header.PNG

 

Tillsammans diskuterar vi samverkan för konkurrenskraft och förnyelseförmåga och hur vi kan kombinera detta med goda arbetsförhållanden. Vi berättar om Läs mer