MITC - En kraftsamling på industri och teknik i Mälardalen

eye robot gnistregn kuggar hogspanning

INNOFACTURESEMINARIUM PÅ LEAX

MITC, Mälardalens högskola och Innofacture industriforskarskola kommer tillsammans under hösten 2016 genomföra ett antal seminarier på temat framtidens produktionsutvecklare hos våra partnerföretag, och först ut som värd är LEAX Mekaniska i Köping. 

Seminariet med temat framtidens produktionsutvecklare är framtaget för att belysa vilka förändringar, krav och trender som påverkar hur ett produktionssystem kommer utvecklas i framtiden. För att på bästa sätt kunna tillgängliggöra denna information så kommer varje träff innehålla två till tre presentationer av industridoktorander, alltså individer som dels forskar inom ämnet, men även har en anställning och roll i industrin. Utöver detta kommer en rundvandring i produktionen erbjudas.

Agenda:

13.00   Inledning - Daniel Gåsvaer (MITC) & Joakim Blomberg (LEAX)
13.20   Att hantera produktionsutveckling i samarbete med andra fabriker i koncernen – Farhad Noruzi (LEAX)
13.40   Hållbarhet som drivkraft för framtida produktionsutveckling - Anna Sannö (Volvo CE)
14.00   Kaffe
14.15   Rundvandring i produktion
15.00   Avslut

Datum och tid: 30 augusti 2016, kl. 13.00 – 15.00

Plats: LEAX Mekaniska, Nya Hamnvägen 4, Köping

Anmälan via formuläret nedan

Välkommen!

Datum: 
tisdag, 30 augusti, 2016 -
13:00 till 15:00
ANMÄLAN

RIKSDAGENS SÖRMLANDSBÄNK BESÖKTE MITC 

Den 13 maj besöktes MITC av Sörmlandsbänkens moderata riksdagsledamöter. Dagen inleddes med information om MITC av Michael Rydell, Verksamhetsledare varefter Eskilstuna Fabriksförening presenterades av Gösta Reinl, VD, med efterföljande dialog om industrins framtida utmaningar och möjligheterDagen fortsatte sedan med företagsbesök på AQ Segerström & Svensson, Eskilstuna Elektronikpartner samt Volvo CE med syfte att skapa en tydlig bild av företagens dagliga verksamhet och de utmaningar som man ställs inför på både kort och lång sikt.

 

MITC KONFERENS

FRÅN SUPPLY TILL CIRCULAR CHAIN

Tisdagen den 14 juni håller Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) konferens för dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i industriella miljöer. Från supply till circular chain är en konferens i MITC:s konferensserie med syfte att ge inspiration, kunskap och nätverksmöjligheter, samt bjuda på nya och aktuella kunskaper från lokal till global nivå.

Konferensprogram och anmälan

NÄRINGS- OCH INNOVATIONSMINISTERN BESÖKTE MITC

IMG_7136_0.JPG

 

 

På initiativ av Eskilstuna Fabriksförening (EFF) besökte under onsdagen, närings- och innovationsminister Mikael Damberg Eskilstuna.

Dagen inleddes med information från Mikael Damberg som talade om den industrialiseringsstrategi som man utarbetat. Därefter följde information om EFF och MITC av Gösta Reinl, VD i föreningen och Michael Rydell Verksamhetsledare i MITC, samt dialog om industrins framtida utmaningar och gemensamma beröringspunkter industrialiseringsstrategin som Michael Damberg presentade.

Eftermiddagen fortsatte sedan med företagsbesök på AQ Segerström & Svensson, Eskilstuna Elektronikpartner samt Volvo CE med syfte att skapa en tydlig bild av företagens dagliga verksamhet och de utmaningar som man ställs inför på både kort och lång sikt.

Besöket blev mycket lyckat och Gösta Reinl, vd i föreningen säger i en kommentar att han ser fram mot en fortsatt dialog.

Läs mer om besöket i intervjuer och artiklar nedan.

SVT Sörmland

ekuriren.se

 

MINIKONFERENS ENERGI & MILJÖ

HUR VÄNDER VI KLIMATUTMANINGAR TILL MÖJLIGHETER?
 

Med 30-talet deltagare på plats hälsade MITCs Svante Sundqvist välkommen till minikonferensen ”Klimatsmart – en förutsättning för konkurrenskraft” på Mälardalens högskola i Eskilstuna den 19 november. Hur vänder vi miljörelaterade och sociala utmaningar till nya möjligheter?

Läs mer

IMG_6980.jpg

IMG_6907.jpg

Dagenas huvudtalare Mattias Lindahl pratade om cirkulär ekonomi i industriella processer.

 

MINIKONFERENS - EFFEKTIVISERING AV PRODUKTION

EN PRODUKTIV EFTERMIDDAG MED MITC

 

MITCs minikonferens om produktion i förändring genomfördes på Mälardalens högskola den 29 september. Uppslutningen var god med över 60 deltagare och dagen bjöd på såväl en inblick i forskningen som konkreta tips om Lean-implementering och effektivare montering.

Läs mer

IMG_6664.jpg

Torbjørn Netland presenterade sin forskning kring implementering av Lean på Volvo.

IMG_6770.jpg

Lean-coachen Kalle Persson guidade deltagarna genom simuleringen av ett produktionsflöde.

IMG_6743.jpg

Engagerade Lean-spelare – Anette de Wall Länn, Calix, och Peter E Johansson, MITC.

 

NÄRINGSLIV OCH AKADEMI I SAMVERKAN!

Här omvandlas forskarnas kompetens till praktisk kunskap som implementeras i näringslivet.
MITC snabbar upp och styr processer samt hittar nya sätt att omsätta kompetens till konkurrenskraft. 

VÅRA FYRA FOKUSOMRÅDEN

bubbles.png

 

LÅT EN STUDENT GÖRA JOBBET, BLI EN EX-JOBBS PLATS

Har du idéer som det aldrig finns tid att genomföra, intressanta frågeställningar eller utvärderingsmetoder som du inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet!
Som partnerföretag i MITC kontaktar ni er Key account med förslag på ex-jobb som ni vill ha hjälp med eller vår ex-jobbskoordinator San Aziz,  

Läs mer

 

Entre campus Vasteras.jpg

avhandling_2_web svensk.jpg

!

MITC AB 
+

MITC på Mdh

=

MITC

 

FORSKNING

 Mälardalens högskola har Sveriges  största    forskarskola på effektiva  produktionssystem -  Innofacture.

  MITC stöttar med koordinationen  mellan    högskolan och företagen samt  med andra  aktiviteter. 

 

 

FÖR PARTNERS

  Som partner i MITC arbetar företaget nära med en key account från MITC. Tillsammans tittar man på företagets behov inom något av MITC:s fokusområden. Behoven matchas mot kompetenser inom Mdh och insatser kan sedan ske i form av studentprojekt, ex-jobb, forskning med mera.